Powstanie państwa polskiego. (lekcja historii w klasie V)


Zaprowadzenie chrześcijaństwa - Jan Matejko; źródło:http://bi.gazeta.pl/im/0/6637/z6637560Q,Zaprowadzenie-chrzescijanstwa-