Cele lekcji

Ikona obiektów Na tej lekcji dowiesz się:
  1. Dlaczego pierwsi władcy z dynastii Piastów dążyli do zjednoczenia plemion polskich w jedno państwo i jakimi metodami starali się to osiągnąć.
  2. Dlaczego Mieszko I postanowił przyjąć chrzest.
  3. Nauczysz się pokazywać na mapie grody i ziemie wchodzące w skład państwa pierwszych Piastów.

Ikona obiektów Co powinieneś już wiedzieć?
  1. Powinieneś znać nazwy głównych plemion polskich i umieć pokazać na mapie ich siedziby;
  2. Umieć wymienić i pokazać na mapie sąsiadów plemion polskich;